Route naar: HOOGEVEEN
Gem. Sportpark
Sportveldenweg 1, 7902 NX Hoogeveen
Tel.: 0528 265 786
U vertrekt van adres en/of plaats:
bijvoorbeeld: Dorpsstraat 1 ,Onsdorp