Route naar: DCG
Sportpark Ookmeer
Herman Bonpark 7, 1067 SN Amsterdam Osdorp
Tel.: 020-613 92 09
U vertrekt van adres en/of plaats:
bijvoorbeeld: Dorpsstraat 1 ,Onsdorp